Wat is Aikido?

Osensei-in-PrayerAikido is als Krijgskunst, een Weg van Vrede, ontwikkeld door Morihei Ueshiba O Sensei (1883-1969), een van de grootste martial artists van Japan. Aikido is een moderne, unieke vorm van krijgskunst, oorspronkelijk ontstaan uit een aantal oude Japanse vechttradities. Een van de belangrijkste daarvan is Daito Ryu.

Maar Aikido is een krijgskunst in dienst van vrede. Aikido heeft zich weten los te maken van de traditionele twee-strijdigheid van sterk en zwak, winnen en verliezen. De martiale strijd, beheerst door de dualistische geest, is voor Aikido geen optie meer. De nadruk ligt nu met name op de groei van Hart-kwaliteiten zoals, liefde en harmonie, verbinding en eenheid, vrede en verzoening.

Dit is vooral te danken aan, en te herleiden tot, de Shamanistische leer van Onisaburo Deguchi, spiritueel leider van de in begin vorige eeuw omvangrijke religieuze Omoto Kyo beweging waar o.a. het pacifisme werd gepredikt. De leer en praktijken van deze alternatieve Shinto-beweging hebben een zeer grote zo niet de belangrijkste invloed gehad op het gedachtegoed en de spirituele ontwikkeling van Ueshiba en daarmee dus ook op de ontwikkeling van Aikido.

In de Aikido-beoefening maakt het vechten om te overleven plaats voor bevrijding van het O-Sensei-Kokyu-Nagedoor de geest gecontroleerde leven. De ultieme bevrijding is volledig en permanent Ontwaken. Dit hele proces verloopt binnen Aikido natuurlijk wel als een “martiaal” proces. D.w.z. een op zeer dynamische activiteit gebaseerde krijgskunst, maar die Ueshiba eigenhandig verder heeft geëvolueerd tot een vredige inter-actieve bewegingskunst van “krijgen”.

Dit is m.a.w. een bewegingsleer van harmonieus “Ontvangen en Verwelkomen” van alles wat de algehele balans, dus een leven in evenwicht, verstoort. Aikido is niet gestoeld op de menselijke oer-réactie van “Fight or Flight”, Vechten of Vluchten, maar op de hogere Zijn-actie van “Stay and Play”, Blijven en Spelen, in het moment, in het Nu.

Wat is Aikido Yuishinkai?

Aikido Yuishinkai, waarvan Koretoshi Maruyama Sensei de grondlegger is, is in de eerste plaats alles wat hierboven beschreven is. Maar Aikido Yuishinkai baseert zich ook nog op een ander belangrijk aspect. Een aspect dat voor Ueshiba O Sensei als persoon zelf altijd als zijn eerste dagelijkse oriëntatie gold. Dit komt het beste tot uiting in de eerste regel van Maruyama’s motto, welke luidt: “Ikzelf ben Bewustzijn”.

O’Sensei – Shinto prayer
O’Sensei – Shinto prayer

 

 

Bij Aikido Yuishinkai speelt de Divine Spirit (Shin), iemands Hogere Zelf-werkelijkheid, iemands Hoogste Bewustzijn, de belangrijkste rol.

Aikido is in feite een bewegingsmeditatie, d.w.z. de beoefenaar stemt, binnen vaste omlijningen bewegend, zich voortdurend af op wat er in het moment zich aanvankelijk van buitenaf aandient of opdringt.

Echter na verloop van tijd (dus bij de gevorderde Aikido Yuishinkai beoefenaar) verschuift deze hele meditatie-oriëntatie zich naar binnen toe. Het hele proces van afstemming vindt dan voornamelijk plaats tussen het persoonlijke “ik-zelf” en het Hogere Zelf, of de eigen Divine Spirit.

Uiteindelijk zal het persoonlijk “ik-zelf” volledig getransformeerd kunnen worden tot de eigen Divine Spirit, iemands eigen Hoogste Zelf-werkelijkheid. In dat geval kan men spreken van de realisatie van “Yuishin”, ik ben Divine Spirit, ik ben puur Bewustzijn. Dit is de realisatie van een spiritueel Martial Artist. De realisatie van het waarachtig Meesterschap van de Spirituele Krijger.