Home

Beginselverklaring Aikido Yuishinkai

Deze beginselverklaring is een weergave van de visie en gezamenlijke aspiraties van de individuele leden van Aikido Yuishinkai Internationaal. Als organisatie is het ons streven om bekendheid te geven aan de visie van O’sensei Morihei Ueshiba, de grondlegger van Aikido en van Koretoshi Maruyama Sensei, de grondlegger van Aikido Yuishinkai Internationaal.

Een visie begint met intuïtie en dromen, een samenhangend beeld van een na te streven ideaal. Ueshiba Sensei’s visie resulteerde in de schepping van Aikido als een pad naar universele harmonie en wereldvrede. Hopelijk zal de lijfspreuk van ‘Aikido zonder Grenzen’ meer eenheid en kracht onder alle aikidoka bevorderen, en zo de droom van Ueshiba Sensei dichter bij realisering brengen.

Het shin teken (zie hierboven) staat symbool voor Aikido Yuishinkai. Shin staat voor “mind”.
Yuishinkai betekent “I am mind itself /ik ben puur bewustzijn”.

Aikido Yuishinkai Internationaal is als organisatie opgericht om te voorzien in een netwerk van ondersteuning en bronnenmateriaal voor de lessen van Maruyama Sensei. Aikido Yuishinkai instructeurs doen hun best om een veilige dynamische en ondersteunende trainingsomgeving aan te bieden, die is gebaseerd op tolerantie, ethische waarden en universele principes voor iedereen die onze dojos bezoekt. Door Aikido-beoefening en een goed begrip van de kracht van het ontwikkelen van een positieve geest, doen Aikido Yuishinkai-leden al het mogelijke om deze visie in woord en daad tot uitdrukking te brengen.

Zoals kiezelstenen, die in een vijver worden gegooid, rimpels in het water veroorzaken, hopen we oprecht dat door toegewijd samen aikido te trainen deze gezamenlijke visie van de Aikido Yuishinkai-leden zich als waterrimpels zal verspreiden naar al onze relaties en de samenleving als geheel. Door conflicten in ons dagelijkse leven creatief en vreedzaam op te lossen, spannen we ons in om grotere harmonie te bevorderen binnen onszelf, bij anderen, in onze omgeving en in de wereld.

Martijn van Hemmen

Martijn van Hemmen
Chief Instructor Aikido Yuishinkai Nederland